ZUŠ Požitavia | 10. mája 2023 | Report

773x263_zuš_požitavia


Dňa 10. mája 2023 sa konal koncert spojený s výstavou pod názvom ZUŠ Požitavia v Spoločenskom dome v Šuranoch. Hlavným organizátorom bola Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča v Šuranoch v spolupráci s Mestom Šurany.


Myšlienka usporiadať koncert spriatelených ZUŠ pozdĺž Žitavy vznikla niekedy pred vyše 10 rokmi v hlave riaditeľa ZUŠ Vráble, Jozefa Vrábela. Odvtedy sa tieto školy pravidelne stretávajú vždy v inom mieste, aby prezentovali úspechy svojich žiakov v oblasti spevu, hudby a výtvarného umenia. Aj v Šuranoch sa stretli žiaci ZUŠ zo Zlatých Moraviec, Hurbanova, Nových Zámkov, Vráblov a domácich zo Šurian, aby v krásnom vyše dvojhodinovom koncerte predviedli svoje umenie. Pozvanie primátora mesta Šurany Marcela Filagu prijal aj primátor Hurbanova Peter Závodský a viceprimátorka Mária Hamranová.

Po skončení koncertu všetci riaditelia škôl vyjadrili okrem poďakovania za pozvanie aj veľkú myšlienku spájania sa škôl, ako aj myšlienku, že aj základné umelecké školy sú školy, ktoré vychovávajú deti k umeleckému cíteniu a mysleniu. Vo vestibule spoločenského domu si prítomní mohli prezrieť krásne výtvarné výtvory žiakov našich ZUŠiek. Základnú umeleckú školu Hurbanovo na tomto koncerte reprezentovali: štvorručnú skladbu na klavíry zahrali Rajmund Orvoš a Zuzana Orvošová – Žákovičová, spevom sa predstavila Ivana Hromadová, ktorú doprevádzal na gitare Robert Vida, na klarinete zahral Jakab András Gergely a na zobcovej flaute Angelika Žitvová.

Husľové trio Jázmin Seifert, Štefan Vaštag a Eduard Kulin uzavreli blok žiakov z hurbanovskej ZUŠky. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za krásny umelecký zážitok, za výbornú reprezentáciu školy a mesta, a prajeme im ešte veľa radosti z umenia.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 15. máj 2023, 10:22 hod. | Web@Social Media Administrator