Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií podľa § 5 ods. 7 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

peticia_565px

Zoznam vybavených petícií


Petícia 878_5192_2020 [77KB, .PDF]

Zaevidovaná dňa: 19. september 2019


Petícia 878_5181_2020 [78KB, .PDF]

Zaevidovaná dňa: 19. september 2019


Aktuality
Logo_Pozor_poziar_3_96px - ICO
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno

18.06.2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane… Zobraz viac »

oznam-ico
Pozvánka na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 24. Jún 2021

17.06.2021

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2021 (t.j. štvrtok)… Zobraz viac »

zaciname leto - ICO
Začnite leto s nami hravo už 27. júna na Mestskom štadióne!

16.06.2021

Srdečne Vás pozývame na Mestský štadión v Hurbanove, a to v nedeľu, 27. júna od 14:00 do 20:00. Malí aj veľkí sa môžu tešiť na nasledovné atrakcie a sprievodný program: Skákací hrad pre deti ,… Zobraz viac »