Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií podľa § 5 ods. 7 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

peticia_565px


Zoznam vybavených petícií


ROK 2022


Petícia nájomníkov bytov za odvolanie správcu bytov Grand, správa bytov a domov s.r.o. – zverejnenie výsledku vybavenia petície
[Zverejnené dňa: 28. júl 2022]


Petícia za okamžitý zákaz chovu živých zvierat na adrese Podzáhradná 102, Hurbanovo – zverejnenie výsledku vybavenia petície
[Zverejnené dňa: 12. júl 2022]


Petícia za zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov v meste Hurbanovo na ceste 1. triedy 1/64 medzi mestskými časťami Zelený Háj a Holanovo – oznámenie výsledku vybavenia petície
[Zverejnené dňa: 31. máj 2022]


ROK 2021


Petícia 878_5181_2020
[Zverejnené dňa: 19. september 2019]


ROK 2020


Petícia 878_5181_2020
[Zverejnené dňa: 19. september 2019]

ROK 2019


Petícia 878_5192_2020
[Zverejnené dňa: 19. september 2019]


Petícia 878_5181_2020
[Zverejnené dňa: 19. september 2019]


Aktuality
100x100_obnov_dom
Informačný seminár “Obnovte si svoj rodinný dom” | 13. December 2022

09.12.2022

Mesto Hurbanovo v spolupráci s Regionálnym centom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v Nitre a Slovenskou agentúrou životného prostredia p o z ý v a j ú záujemcov o podávanie žiadostí na… Zobraz viac »

ICO_100x100 - referendum_2023
Voličské preukazy | Referendum 2023

09.12.2022

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho… Zobraz viac »

oznam-ico
Pozvánka na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 14. December 2022

07.12.2022

Podľa § 30f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 14. december 2022 (t.j. streda) so začiatkom o 16:00… Zobraz viac »