UPOZORNENIE | Zadržanie vodičského preukazu pri nedoplatku na dani a poplatkov za komunálne odpady

773x263_zadržanie_vodičského_preukazu

Mesto Hurbanovo ako správca dane, upozorňuje dlžníkov, že nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže vymáhať aj formou výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu, a to na základe § 98 ods. 1 písm. i) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).


Celé znenie:


Dokumenty na stiahnutie:

Zadržanie vodičského preukazu [93kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. november 2022, 13:05 hod. | Web@Social Media Administrator