100 rokov od založenia Zeleného Hája 2022 | Report

773x263_100_rokov_od_zalozenia_zeleneho_haja


Dňa 28. augusta sa slávnostnou svätou omšou začali oslavy storočnice mestskej časti Zeleného Hája. V dome smútku v Zelenom Háji sa zišlo množstvo obyvateľov ale aj rodinných príslušníkov aby si na slávnostnej bohoslužbe uctili nielen žijúcich ale aj nežijúcich obyvateľov mestskej časti. Omšu celebroval Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD., s vdp. Ladislavom Sebőm a s kaplanom Mgr. Petrom Hegyim.


Mestská časť Zelený Háj sa pôvodne volala Zoldállás puszta /slov. Pusta Zelený Háj/. Z rokovaní obecného zastupiteľstva z r. 1897 je možné predpokladať, že lokalitu obývalo viacero rodín. V r. 1910 bola puszta majetkom Antona Ehrenfelda, neskôr sa majetky dostali do vlastníctva grófky Zichyovej. V r. 1922 si v tejto časti Starej Ďaly kúpilo pozemky 24 slovenských rodín z Kysúc, Myjavy, Trenčína, ktoré sa na územie Slovenska vrátili z emigrácie v USA a osadu pomenovali Zelený Háj. Novousadlíci v roku 1925 zabezpečili zriadenie jednej triedy štátnej ľudovej školy a šk. r. 1928/29 sa mohol začať v novopostavenej budove so 46 žiakmi.

Pri pamätníku zakladateľom obce predstavitelia mesta položili veniec a uctili si pamiatku tichou modlitbou.

Program pokračoval v priestore Klubu dôchodcov. Najprv obyvatelia vysadili Strom storočnice, aby si všetci, ktorí prídu do tohto areálu pod korunou lipy mohli s úctou spomínať.

Po príhovore primátora mesta Mgr. Petra Závodského nasledovalo udelenie ďakovných listov In memoriam významným obyvateľom, ktorí sa pričinili o rozvoj a zveľadenie mestskej časti. Ďalšie ďakovné listy obdržali najstarší obyvatelia mestskej časti.

Moderátorka podujatia Marína Opálková uviedla jednotlivé vystúpenia v rámci kultúrneho programu. V úvode to boli seniorky zo spevokolu Tretí vek – Nezábudka, po nich na pódium vystúpili deti FS Rosnička, Marína zaspievala krásne piesne a záver patril FS Veselie. Pre prítomných bol pripravený chutný guláš z diviny i z bravčového mäsa, ktorý navarili členovia Poľovníckeho združenia Zelený Háj. O sladké a slané pochutiny sa postarala miestna pekáreň Alica ako aj miestni obyvatelia. Pri zlatistom moku a chutnom jedle, pri speve pesničiek sa prítomní bavili do večera.

Návštevníci si mohli prezrieť aj výstavku zo života mestskej časti a každý návštevník si mohol z podujatia odniesť magnetky a brožúru zhotovenú k výročiu 100. založenia mestskej časti Zelený Háj.

Prajeme všetkým obyvateľom veľa milých spomienok v kruhu priateľov a rodiny, pevné zdravie, radosť a pohodu.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 19. september 2022, 13:15 hod. | Web@Social Media Administrator