Africký mor ošípaných- informácie pre chovateľov

Africký mor a klasický mor ošípaných sú choroby, ktoré podliehajú hláseniu v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenia s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu.

Najväčší problém nám robia neregistrovaní chovatelia. Legislatíva zatiaľ takýchto chovateľov, ktorí chovajú jeden kus povoľuje, no to sa v krátkom čase zmení a už každý chovateľ bude musieť byť zaregistrovaný v CEHZ ( v centrálnom registri hospodárskych zvierat ) v Žiline. Preto by som Vás poprosil aj o odovzdanie tejto informácie pri vykonávaní tohto súpisu všetkým doteraz neregistrovaným chovateľom, taktiež je potrebné ich upozorniť na povinnosť nahlásiť akýkoľvek príznak ochorenia ako aj prípadný úhyn ošípanej príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi alebo priamo na Regionálnu veterinárnu správu do Komárna na tel.č. +421 (0)35 773 12-35, +421 (0)35 773 12-36.


letak

Dokumenty na stiahnutie:

Africký mor ošípaných – informačný leták [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 11. máj 2018, 11:13 hod. | Web@Social Media Administrator