Archív úradnej tabule

Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Marián Štifner

Pridané: 15.05.2019

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 34/2019-MZ Mesto Hurbanovo oznamuje svoj zámer prenajať nehnuteľnosť: Zámer: Dokumenty na stiahnutie: Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Marián Štifner [194kB, .PDF]

Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Maroš Pastorek

Pridané: 15.05.2019

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 37/2019-MZ Mesto Hurbanovo oznamuje svoj zámer prenajať nehnuteľnosť: Zámer: Dokumenty na stiahnutie: Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Maroš Pastorek [194kB, .PDF]

Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | LIMCAR s.r.o.

Pridané: 15.05.2019

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 43/2019-MZ Mesto Hurbanovo oznamuje svoj zámer prenajať nehnuteľnosť: Zámer: Dokumenty na stiahnutie: Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | LIMCAR s.r.o. [194kB, .PDF]

Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Ladislav Geleta

Pridané: 14.05.2019

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 36/2019-MZ Mesto Hurbanovo oznamuje svoj zámer prenajať nehnuteľnosť: Zámer: Dokumenty na stiahnutie: Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Ladislav Geleta [194kB, .PDF]

Mesto Hurbanovo vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Pridané: 03.04.2019

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platnej od 31.08.2011. Verejnej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony… Zobraz viac »