Úradná tabuľa – archív

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže | 08.12. 2020

Pridané: 19.11.2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platných od 29.04.2020. Verejnej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony… Zobraz viac »