Úradná tabuľa – archív

Verejná vyhláška Č.j.:2362_12804_2023 | Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – „COOP Jednota Nové Zámky – KN_Hurbanovo, Jednota_OD-VNK,TS,NNK“

Pridané: 15.08.2023

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v súlade s ustanovením §… Zobraz viac »

Harmonogram kosenia od 7.8.2023 do 11.8.2023

Pridané: 04.08.2023

Oznamujeme obyvateľom, že harmonogram kosenia zelených plôch v meste Hurbanovo od 7.8.2023 – 11.8.2023 je nasledovný: (harmonogram závisí aj od počasia) Harmonogram kosenia:

Harmonogram kosenia od 31.7.2023 do 4.8.2023

Pridané: 01.08.2023

Oznamujeme obyvateľom, že harmonogram kosenia zelených plôch v meste Hurbanovo od 31.7.2023 – 4.8.2023 je nasledovný: (harmonogram závisí aj od počasia) Harmonogram kosenia: