Archív úradnej tabule

Hodové slávnosti v Novej Trstenej | 16. september

Pridané: 14.09.2018

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie a miestnych hodov Vás srdečne pozývame na slávnosti, ktoré sa uskutočnia 16. septembra 2018 so začiatkom o 13:15 hod. v Novej Trstenej. Každého srdečne očakávame!

Oznámenie o uložení zásielky

Pridané: 05.09.2018

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom… Zobraz viac »

Seniori pozor, nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov!

Pridané: 23.07.2018

Vážení občania, v poslednom období bol zo strany polície zaznamenaný podstatne zvýšený nárast trestnej činnosti „podvodov spáchaných na senioroch,“ ku ktorým skutkom došlo rôznymi spôsobmi. Vo všetkých prípadoch boli seniori telefonicky kontaktovaní osobami, ktoré od… Zobraz viac »

Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Patrik Svitač

Pridané: 02.07.2018

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 581/2018-MZ Mesto Hurbanovo oznamuje svoj zámer prenajať nehnuteľnosť: Zámer: Dokumenty na stiahnutie: Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Patrik Svitač [194kB, .PDF]

Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosti | MŠK Hurbanovo

Pridané: 02.07.2018

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 579/2018-MZ Mesto Hurbanovo oznamuje svoj zámer prenajať nehnuteľnosti: Zámer: Dokumenty na stiahnutie: Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosti | MŠK Hurbanovo [194kB, .PDF]

Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Szabolcs Jóba

Pridané: 02.07.2018

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 586/2018-MZ Mesto Hurbanovo oznamuje svoj zámer prenajať nehnuteľnosť: Zámer: Dokumenty na stiahnutie: Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Szabolcs Jóba [194kB, .PDF]

Zverejnenie zámeru mesta odpredať nehnuteľnosť | Lovász

Pridané: 02.07.2018

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 584/2018-MZ Mesto Hurbanovo oznamuje svoj zámer odpredať nehnuteľnosť: Zámer: Dokumenty na stiahnutie: Zverejnenie zámeru mesta odpredať nehnuteľnosť | Lovász [194kB, .PDF]

Strategický dokument „Zmeny a doplnky 1/2018“

Pridané: 04.06.2018

Mesto Hurbanovo oznamuje verejnosti, že strategický dokument „Zmeny a doplnky 1/2018“, ktorého navrhovateľom je Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, IČO 306452 je zverejnený a je možné doňho nahliadnuť na: www.enviroportal.sk/…/zmeny-doplnky-c-1-2018-uzemneho-planu-hurbanovo.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Pridané: 14.05.2018

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platnej od 31.08.2011. Verejnej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony… Zobraz viac »

Africký mor ošípaných- informácie pre chovateľov

Pridané: 11.05.2018

Africký mor a klasický mor ošípaných sú choroby, ktoré podliehajú hláseniu v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenia s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku… Zobraz viac »