Archív úradnej tabule

Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Patrik Svitač

Pridané: 02.07.2018

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 581/2018-MZ Mesto Hurbanovo oznamuje svoj zámer prenajať nehnuteľnosť: Zámer: Dokumenty na stiahnutie: Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Patrik Svitač [194kB, .PDF]

Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosti | MŠK Hurbanovo

Pridané: 02.07.2018

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 579/2018-MZ Mesto Hurbanovo oznamuje svoj zámer prenajať nehnuteľnosti: Zámer: Dokumenty na stiahnutie: Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosti | MŠK Hurbanovo [194kB, .PDF]

Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Szabolcs Jóba

Pridané: 02.07.2018

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 586/2018-MZ Mesto Hurbanovo oznamuje svoj zámer prenajať nehnuteľnosť: Zámer: Dokumenty na stiahnutie: Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Szabolcs Jóba [194kB, .PDF]

Zverejnenie zámeru mesta odpredať nehnuteľnosť | Lovász

Pridané: 02.07.2018

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 584/2018-MZ Mesto Hurbanovo oznamuje svoj zámer odpredať nehnuteľnosť: Zámer: Dokumenty na stiahnutie: Zverejnenie zámeru mesta odpredať nehnuteľnosť | Lovász [194kB, .PDF]

Strategický dokument „Zmeny a doplnky 1/2018“

Pridané: 04.06.2018

Mesto Hurbanovo oznamuje verejnosti, že strategický dokument „Zmeny a doplnky 1/2018“, ktorého navrhovateľom je Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, IČO 306452 je zverejnený a je možné doňho nahliadnuť na: www.enviroportal.sk/…/zmeny-doplnky-c-1-2018-uzemneho-planu-hurbanovo.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Pridané: 14.05.2018

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platnej od 31.08.2011. Verejnej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony… Zobraz viac »

Africký mor ošípaných- informácie pre chovateľov

Pridané: 11.05.2018

Africký mor a klasický mor ošípaných sú choroby, ktoré podliehajú hláseniu v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenia s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku… Zobraz viac »

Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2018/2019

Pridané: 04.04.2018

Mesto Hurbanovo oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční: ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo 12. apríla 2018 od 13:00 do 17:00 hod. 13. apríla 2018 od 13:00 do 17:00 hod.… Zobraz viac »