Úradná tabuľa – archív

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže | 30.12. 2021

Pridané: 13.12.2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platných od 19.01.2021. Verejnej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony… Zobraz viac »