Úradná tabuľa – archív

Verejná vyhláška Č.j.:1855_8598_2023 | Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – „Západoslovenská distribučná, a.s., – KO, Hurbanovo chatová oblasť – VNK TS NNK“

Pridané: 12.05.2023

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v súlade s ustanovením §… Zobraz viac »

Verejná vyhláška Č.j.:1855_8598_2023 | Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – „SPP – distribúcia, a.s., – Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Kostolná, ÚO02322“

Pridané: 12.05.2023

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v súlade s ustanovením§ 61… Zobraz viac »

Verejná vyhláška Č.j.:1862_8597_2023 | Oznámenie o o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – „SPP – distribúcia, a.s., Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Podzáhradná ÚO02322“

Pridané: 11.04.2023

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v súlade s ustanovením§ 61… Zobraz viac »