Archív úradnej tabule

Informácie pre žiadateľov, ktorí podali do 30. septembra 2017 MPSVaR SR žiadosť o poskytnutie fin. príspevku na poskytovanie sociálnej služby

Pridané: 02.01.2018

V záujme zabezpečenia kontinuity spolufinancovania sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou z verejných prostriedkov, Mesto Hurbanovo zverejňuje informáciu o potrebe doplnenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2018. V zmysle metodického usmernenia zverejneného… Zobraz viac »

Upravený návrh rozpočtu mesta na roky 2018, 2019 a 2020

Pridané: 19.12.2017

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo zverejňuje upravený návrh rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 Návrh: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Dokumenty na stiahnutie: Upravený návrh rozpočtu… Zobraz viac »

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Pridané: 03.10.2017

Mesto Hurbanovo vyhlasuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platnými od 31.08.2011 Obchodnú verejnú súťaž nasledovne: Vyhlásenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Dokumenty na stiahnutie: Vyhlásenie obchodnej verejnej… Zobraz viac »

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Pridané: 20.09.2017

Mesto Hurbanovo vyhlasuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platnými od 31.08.2011 Obchodnú verejnú súťaž nasledovne:   Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.   Dokumenty na stiahnutie: Vyhlásenie obchodnej… Zobraz viac »