Úradná tabuľa – archív

Vyhlásenie dražby | Dátum konania: 11.04.2024

Pridané: 08.03.2024

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platných od 28.11.2023 a uznesenia č. 115/2023-MZ zo dňa 30.06.2023 a č. 182/2023-MZ zo dňa 13.12.2023 a č. 221/2024-MZ zo dňa 29.02.2024, Mesto Hurbanovo vyhlasuje… Zobraz viac »

Oznámenie miesta uloženia písomností pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov | Miestny poplatok za komunálny odpad 2024

Pridané: 01.03.2024

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania maj uloženú zásielku na Mestskom… Zobraz viac »