Ambrózia – invázna bylina

773x263_ambrozia_palina

Mesto Hurbanovo podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva všetkých vlastníkov a nájomcov poľnohospodárskej pôdy a záhrad na území mesta Hurbanovo, na vyčistenie svojich pozemkov od buriny, zvlášť tých, na ktorých je premnožená ambrózia palinolistá.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


301964511_5334044599997653_2169076409183666920_n 301834578_5334234629978650_6502837736772195920_n 302185243_5334044473330999_2573123837140356724_n

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva – palina burina 2022 [94kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 5. september 2022, 11:10 hod. | Web@Social Media Administrator