Ďakujeme všetkým darcom krvi pre Štefana Czibulku

Ďakujeme všetkým darcom krvi, ktorí dnes prišli do Centra voľného času v Hurbanove a darovali svoju životodarnú tekutinu pre Štefana Czibulku. Zo 44 ochotných a súdržných ľudí, mohlo krv darovať 34 darcov. Patrí Vám veľké ĎAKUJEME!

Poďakovanie patrí aj ostatným, ktorí navštívili transfúzne stanice v Komárne alebo v Nových Zámkoch.

V Komárne je možné darovať krv aj zajtra, t.j. vo štvrtok 4. júla 2019. od 7:00 do 11:00 hod. a v Nových zámkoch v pracovné dni od 7:00 do 14:00 hod.

dakujeme-4


Zverejnené dňa: 3. júl 2019, 16:44 hod. | Web@Social Media Administrator