Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019

V súlade s § 102 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), Mesto Hurbanovo zverejňuje elektronické adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Elektronické adresy na doručenie: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk

Oznámenie možno doručiť aj v listinnej forme na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Podľa Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky je potrebné oznámenie doručiť v termíne do 11. februára 2019 do 24,00 h.


Zverejnené dňa: 28. január 2019, 15:14 hod. | Web@Social Media Administrator