Elektronický prístup k zbierke zákonov SR a všeobecne záväzných nariadení mesta Hurbanovo

V zmysle §23 ods. 3 zákona č. 400/2045 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov obce Mesto Hurbanovo informuje obyvateľov o prístupe k zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

Do Všeobecne záväzných nariadení mesta Hurbanovo je možné nahliadnuť na sekretariáte primátorky, alebo webových stránkach mesta Hurbanovo.

Odkazy:

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Zákon o správnych poplatkoch Všeobecne záväzné predpisy mesta Hurbanovo


Posledná aktualizácia: 17. februára 2017, 14:58 hod. | Web@Social Media Administrator