Februárová kvapka krvi | 21. február 2024

773x263_kvapka_krvi_februar


Vaša kvapka krvi môže zachrániť životy, preto ak môžete, zúčastnite sa Kvapky krvi, ktorú organizuje Slovenský červený kríž, miestny spolok Hurbanovo.


MIESTO: Dom kultúry Hurbanovo

DÁTUM: 21. február 2024

ČAS: 07:30


Plagát (SK) – Februárová kvapka krvi:

KVAPKA KRVI - Feb 2024


Plagát (HU) – Február- Vércsepp:

KVAPKA KRVI HU - Feb 2024


Zverejnené dňa: 17. január 2024, 10:05 hod. | Web@Social Media Administrator