Historicky prvá spolupráca dvoch obecných polícií – tlačová správa

V piatok, 27. novembra 2015 o 10.00 hod. sa v priestoroch kaštieľa v Hurbanove podpísala zmluva o spolupráci obcí Hurbanovo a Dvory nad Žitavou v oblasti obecnej polície. Je to historicky prvá zmluva na Slovensku v tejto oblasti, ktorá vymedzuje spoluprácu dvoch nezávislých samospráv v oblasti prevencie, kontrolnej a represívnej činnosti, výmeny skúseností a výmeny odborníkov v určitých oblastiach oboch obecných polícií. Za mesto Hurbanovo podpísala zmluvu primátorka mesta, Mgr. Ildikó Basternáková a za obec Dvory nad Žitavou starosta, Ing. Branislav Becík, PhD.

 

Podpísaním tejto zmluvy o spolupráci sa otvárajú nové možnosti rozvoja oboch obecných polícií, nakoľko im umožňuje venovať sa určitej oblasti a v inej si jednoducho „požičať“ odborníka z druhej obce.

 

Myšlienka spojenia výcviku, hliadkovania, prevencie a ostatných činností oboch polícií vznikla už dávnejšie a mala dobrovoľný charakter. Zmluva umožňuje obom náčelníkom polícií aktívne si vymieňať skúsenosti a ľudí podľa potreby. Napríklad Dvory nad Žitavou majú profesionálneho preventistu a Hurbanovo odborníka na výcvik policajných psov. Začiatkom roka si Dvory nad Žitavou obstarali prvého policajného psa, ktorý takto dostáva profesionálny výcvik. Rovnako obe obce môžu svojim občanom ponúknuť služby, ktoré v minulosti nemali, napríklad v oblasti prevencie v základných a stredných školách, skorších a efektívnejších zásahov, detských táborov polície a pod. Obce spolupracujú aj pri koordinácii slávností, kde je treba zvýšený počet policajtov a to tak, aby sa tieto termínovo neprekrývali a v daný deň idú policajti oboch obcí slúžiť do jednej. Rovnako môžu začať obe polície so spoločným vzdelávaním a výcvikom svojich príslušníkov, prípadne s inými spoločnými projektmi v budúcnosti.

Podpisom tejto zmluvy sa ani jednej strane nezvyšujú výdavky na políciu, nakoľko ide o spoluprácu už existujúcich organizácií a ľudí, nie o ich navýšenie ale efektívne využitie.

 

IMG_4347

IMG_4344

 

IMG_4343

 

Napísali o nás: http://novezamky.sme.sk/c/8081931/vznikne-historicky-prva-spolupraca-dvoch-obecnych-policii.html 


Viac článkov nájdete na: www.hurbanovo.sk/clankymsp


Zverejnené dňa: 27. november 2015, 16:20 hod. | Web@Social Media Administrator