HURBANOVINY 2021 | online magazín o živote v Hurbanove v roku 2021

773x263 hurbanoviny_2021_SK


Milí priatelia,

aj tento rok vám prinášame celoročný prehľad v podobe Hurbanovín 2021- online magazínu o živote v Hurbanove v roku 2021.


Môžete si v ňom prečítať:

  • príhovor primátora Mesta Hurbanovo, Mgr. Petra Závodského,
  • projekty, ktoré sa nám podarilo uskutočniť a plánujeme uskutočniť v nadchádzajúcom období,
  • informácie o uskutočnených podujatiach, ktoré organizovalo Mesto Hurbanovo, ale aj športové, spoločenské a občianske združenia, kluby, organizácie a dobrovoľníci,
  • o úspechoch športových klubov,
  • o aktivitách hurbanovských materských, základných a stredných škôl, ako aj základnej umeleckej školy a CVČ
  • a mnohé iné.

Verzia magazínu je v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

Prajeme Vám príjemné čítanie.

Link na magazín: https://www.calameo.com/read/0065373634b69ee5b155e

Link na PDF: SK a HU


Zverejnené dňa: 23. december 2021, 10:52 hod. | Web@Social Media Administrator