Hurbanovo má nový tematický park – multifunkčné detské ihrisko, odkazuje na banský objekt mesta Oroszlány v Maďarsku

partnery


V Hurbanove sa 10. mája konalo slávnostné odovzdanie prvého interaktívneho tematického parku v rámci projektu CULTPLAY – Interaktívne tematické parky – Inovatívne použitie kultúrneho dedičstva.

Projekt CULTPLAY realizovaný v rámci programu INTERREG a Programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Maďarskej republiky predstavuje svojou jedinečnosťou niečo netradičné. Ide o súbor deviatich tematických ihrísk, ktoré v malej kópii predstavujú významnú niekde aj historickú stavbu či budovu z iného cezhraničného mesta, združeného v zoskupení Pons Danubii.

Kvôli nepriaznivému počasiu sa podujatie presunulo do kultúrneho domu.

Po príhovoroch, primátora mesta Mgr. Petra Závodského, primátora maďarského mesta Tata Michl Józefa ako aj Németh Gábora za maďarské mesto Oroszlány, nasledoval krátky kultúrny program v podaní žiakov zo Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyuč. jaz. maďarským Hurbanovo. Pre prítomné deti zo Slovenska i Maďarska boli pripravené vedomostné, tvorivé ale aj šikovnosť preverujúce súťaže. Nechýbala ukážka spojená s ochutnávkou tradičných slovenských a maďarských jedál a ukážka kaderníckeho salóna, kde si dievčatá mohli dať upraviť svoje vlasy. Prehliadka samotného ihriska – zmenšenej repliky banského múzea mesta Oroszlány, vyskúšanie jednotlivých komponentov ihriska a konzultácie s jednotlivými partnermi projektov boli možné aj vďaka umúdreniu počasia. A tak sa v strede nášho ihriska stretli primátori i členovia zoskupenia Pons Danubii a pri spoločnej fotografii zaželali deťom, rodičom a všetkým návštevníkom veľa krásnych chvíľ strávených na tomto novom interaktívnom ihrisku.

Tip na článok: CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických prvkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vytvorenia nových, integrovaných turistických oblastí s vlastnými produktami a značkami vybudovanými na spoločnej histórií partnerských miest. Opatrenia sú realizované v súlade s ekologickými požiadavkami s cieľom dosiahnuť vyššiu pozornosť voči prírodným a kultúrnym hodnotám spoločného regiónu. Projektu bol realizovaný so zámerom revitalizácie verejného priestranstva.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 27. máj 2019, 7:57 hod. | Web@Social Media Administrator