Informácia pre verejnosť | Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“

Mesto Hurbanovo na základe zaslania Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ vydaného Okresným úradom Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-NR-OSZP2-2022/002265-247 zo dňa 25.05.2022, podľa § 14 ods. 5) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť o zverejnení “Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“


Informácia pre verejnosť:

 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“

 

Dokumenty na stiahnutie:

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu UPRNK[1155kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 27. máj 2022, 11:05 hod. | Web@Social Media Administrator