Informácie pre voliča | Referendum 2023

Slider 773 x 263 px - Referendum_2023 - info pre volica


Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


Informácie pre voliča (SK):


Informácie pre voliča (HU):


Dokumenty na stiahnutie:

Informácie pre voliča (SK) [279kB, .PDF]

Informácie pre voliča (HU) [203kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 15. november 2022, 8:33 hod. | Web@Social Media Administrator