Jubilejná svätá omša | 19. jún 2024 | Report

773x263_jubilejná_svätá_omša


Dňa 19.júna sa pri príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky a primícií honorárneho kanonika, farára a dekana hurbanovskej farnosti ThDr. Józsa Attilu konala jubilejná svätá omša v Kostole sv. Ladislava v Hurbanove. Pri tejto príležitosti bol slávnostne inaugurovaný osobný erb pána dekana. Kostol sa v tento podvečer naplnil množstvom cirkevných hodnostárov, veriacich a obyvateľov mesta a jeho okolia. Kázeň predniesol Kiss Róbert , kanonik a vikár v slovenskom jazyku a farár Borka Iván z Mužle v maďarskom jazyku.


Inauguráciu osobného erbu pána dekana Józsu uskutočnili PhDr. Ladislav Vrtel, hlavný Herold Slovenska a PhDr. Lenka Bartalosová, riaditeľka Štátneho archívu v Bratislave.

Ku gratulantom okrem veriacich sa pridali aj ďalší, medzi nimi farárka reformovanej cirkvi ThDr. Tímea Erdélyi Flegel, primátor mesta Peter Závodský s viceprimátorkou Máriou Hamranovou, spevom pozdrav predniesli členovia spevácko – recitačného klubu pri Csemadoku v Hurbanove.

Prajeme p. dekanovi pevné zdravie, veľa úsmevu na tvári, radosť a veľa pracovných i osobných úspechov.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 24. jún 2024, 9:49 hod. | Web@Social Media Administrator