Neďaleko Hurbanova sa konala súťaž v lukostreľbe pod názvom „Južná 5+1“ v organizačnej réžii OZ Zlatý jeleň Hurbanovo | 11. september 2022

Dňa 11. septembra sa uskutočnila ďalšia časť pretekov Južnej 5+1. Organizátorom tejto zastávky boli členovia OZ Zlatý jeleň Hurbanovo. Preteky prebehli vo veľmi peknom prostredí za dobrého počasia. Miestom konania sa stalo futbalové ihrisko a priľahlý lesík v Bajči.

773x263_južná_5_2022


Pre našich lukostrelcov to bola opäť veľká výzva zorganizovať preteky v novom prostredí. Trať a stanovištia sa usilovali prispôsobiť podmienkam. Technicky všetko pripravili na výbornú. A ako sa im to podarilo? Fakty hovoria za seba.

Do súťaže sa nominovalo 236 súťažiacich. Dôležitá bola aj účasť predsedu Lukostreleckého združenia zo Stupavy Ivana Filippa, ktorý požiadal našich lukostrelcov o zorganizovanie Stredoeurópského pohára v lukostreľbe v roku 2023, ktorého sa zúčastňujú tímy z Čiech, Slovenska, Poľska a Maďarska.

Súťaž Južná 5+1 pozostáva celkovo zo šiestich pretekov. Hurbanovo bolo piatou zastávkou a pretekárov v rámci tejto súťaže čaká už len pretek v obci Komoča 16.10.2022. Trať pozostáva z 28 3D terčov. Na značenie miesta streľby sa používajú kolíky troch farieb: biely, modrý a červený. Strelci strieľajúci od modrého a bieleho kolíka 2 šípy na každý terč, oba majú rovnakú hodnotu (11, 10, 8, 5, 0). Od červeného kolíka strieľajú jeden šíp na každý terč. Od jedného kolíka strieľajú vždy dvaja súťažiaci naraz. Jednotlivé kolá sa vyhodnocujú zvlášť. Oceňujú sa medailou prví traja strelci bez ohľadu na počet súťažiacich v každej kategórii. Kolá sú hodnotené bodmi podľa umiestnenia (1. miesto – 30 bodov, 2. miesto – 25 bodov, 3. miesto – 21 bodov, …až 10. miesto – 1 bod). Strelec, ktorý sa zúčastní minimálne štyroch kôl JUH5+1 postupuje do finálového vyhodnotenia, kde sa počítajú 4 najlepšie výsledky. Pri rovnosti bodov rozhoduje piate a šieste kolo. Celkové vyhodnotenie súťaže „Majster južnej päťky“ bude po vyhodnotení šiesteho (finálového) kola.

Súťaž bola kvalitne pripravená a odrazilo sa to aj na výsledkoch, kde z domácich pretekárov OZ Zlatý jeleň Hurbanovo až 15 stáli na stupni víťazov. Menovite:

OCENENÍ KATEGÓRIA UMIESTNENIE
     
PRIEZVISKO A MENO
Bircsák Atilla neuvedené 1. miesto
Házelmayerová Kristína neuvedené 1. miesto
Hajdáková Lucia neuvedené 1. miesto
Cabaň Abigél neuvedené 1. miesto
Katzenbach Henrich neuvedené 1. miesto
Bobek Zsófia neuvedené 2. miesto
Csontos Imrich neuvedené 2. miesto
Patakiová Alžbeta neuvedené 2. miesto
Michalčík Rudolf neuvedené 2. miesto
Váczi Zuzana neuvedené 2. miesto
Žigóová Miriam neuvedené 2. miesto
Sárközi Sebastián neuvedené 3. miesto
Vanyová Sofia neuvedené 3. miesto
Svitek Juraj neuvedené 3. miesto

Poďakovanie patrí všetkým rodičom ako aj sponzorom, bez ktorých by súťaž nemohla byť vydarená. Všetkým lukostrelcom blahoželáme a prajeme im ešte veľa športových výsledkov.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 

 


Zverejnené dňa: 27. september 2022, 10:02 hod. | Web@Social Media Administrator