Kosenie kanálu Ibolyás

773x263 Kosenie kanálu

Katastrom mesta Hurbanovo pretekajú dve rieky. Na západe je to rieka Stará Žitava a na juhozápade je to Stará Nitra. Stará Žitava sa vlieva do Starej Nitry v katastrálnom území susednej obce Martovce. Stredom katastra a intravilánu mesta tečie umelý vodný tok – Hurbanovský kanál, ktorý poznáme pod zdomácneným názvom Ibolyás, ktorý sa vlieva do Patinského kanálu a ten potom do Dunaja.


3

Hurbanovský kanál bol niekedy životným priestorom množstva živočíchov, tí skôr narodení si pamätajú aj ryby alebo raky, vo vode sa deti mohli kľudne kúpať. Áno, vtedy voda bola čistá a priezračná. Dnes vyrástli okolo kanála rodinné domy, záhrady, záhradné chatky, ploty a mosty. Týmto sa údržba a starostlivosť o vodný tok veľmi obmedzila. I keď hurbanovský kanál patrí k Povodiu rieky Váh, teda aj celková starostlivosť by mala byť na ich pleciach.

2

Mesto Hurbanovo napriek tomu prostredníctvom zamestnancov úseku služieb pred jarným prebudením prírody uskutočnilo vyrezanie pálky širokolistej, ktorá takmer zarástla tok a neprepúšťala vodu. Obyvatelia, ktorí vlastnia pozemky, záhrady, ploty, mostíky, chatky boli vyzvaní k súčinnosti, aby umožnili vstupu strojom a mechanizmom na vykonanie tohto výrezu. Tam, kde sa nedostali stroje, museli ľudia a ručne vykonať túto neľahkú prácu. Týmto zároveň vyzývame obyvateľov, ktorí vlastnia svoje nehnuteľnosti v blízkosti kanála, aby dbali o udržiavanie poriadku a čistoty, nenanášali do potoka žiadne nečistoty a odpadky.

Je veľmi dôležité, aby priepustnosť vody v kanáli bola zabezpečená hlavne v období veľkých dažďov a prietrží mračien. Samozrejme aj estetická a prírodná stránka okolia kanála je dôležitá, veď predstavuje vhodný biotop pre množstvo živočíchov. Tak si udržujme aj tento kúsok nášho mesta v čo najväčšej čistote a v poriadku.


1

Zverejnené dňa: 28. apríl 2021, 11:47 hod. | Web@Social Media Administrator