Medzinárodný deň detí | 1. jún 2024 | Report

773x263_mdd_2024


Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Zvyčajne sa oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925.


V mestách a obciach sa konajú akcie, na ktorých sa predstavia hudobné skupiny, konajú sa rôzne súťaže a je k dispozícií množstvo atrakcií. Tak to bolo aj v Hurbanove. 25. mája sa naplnil bohatský park pri Centre voľného času všetkými vekovými kategóriami. Konal sa tu tradičný sviatok detí. V úvode vystúpila novozvolená pani riaditeľka CVČ Mgr. Katarína Jóbová. Pracovníci CVČ v spolupráci s Mestom Hurbanovo pripravili pre deti bohatý program. Vystúpili deti z miestnych materských a základných škôl, nechýbal tradičný a zábavný šašo Ľuboš, detské piesne si prítomní vypočuli v podaní Anity Svrčekovej. Tancujúce psi či spoločné tance so seniorkami zo Seniortancov pre radosť zaujali malých i veľkých. V sprievodnom programe sa deti mohli zabaviť na skákacom hrade, pristaviť sa pri tvorivých dielňach OZ Ratolesti, či maľovaní na tvár. Deti ale aj mnohých dospelých potešili ukážky Dobrovoľného hasičského zboru, obvodného oddelenia policajného zboru, kynológov i vojakov ozbrojených síl SR. Dospelí pri stánku miestneho spolku slovenského červeného kríža si mohli dať odmerať tlak krvi, hladinu glukózy či saturáciu kyslíka. Ani silný dážď neodradil návštevníkov a ako to býva po každom daždi vyjde slnko, aj program pokračoval do večera. Veď stánkov s občerstvením bolo tiež neúrekom.

Veríme, že sobotňajší deň si všetci naplno užili v dobrej nálade, veď MDD má predsa len svoj cieľ. Tento deň by sme mali venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro, radosť a spokojnosť, aby čo najviac detí sa vyvíjalo a rástlo v zdraví, v láske a milujúcej harmonickej rodine.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 19. jún 2024, 11:59 hod. | Web@Social Media Administrator