Mesto Hurbanovo získalo dotáciu z MV SR na aktivity zamerané na podporu prevencie kriminality, 2018

Mestu Hurbanovo sa v novembri 2017 podarilo získať dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 4 000€ na aktivity zamerané na podporovanie prevencie kriminality.

Cieľovou skupinou v rámci projektu sú hlavne žiaci a študenti základných a stredných škôl v Hurbanove, žiaci z materských škôl a seniori. V rámci projektu prebehla aj aktivita s názvom „II. Hurbanovský deň boja proti závislostiam“, rôzne prednášky, besedy a zážitkové učenie. Hlavné témy prednášok boli drogy, alkohol, gamblerstvo, extrémizmus, šikanovanie, poruchy príjmu potravy, kyberšikanovanie, sociálne siete, dospievanie a iné.

V mesiaci jún je pre najmenších pripravené zaujímavé dopoludnie, zamerané na dopravnú výchovu, ktoré bude takisto pod vedením preventistky Mgr. Klaudia Homolovej v spolupráci s Mestskou políciou v Hurbanove. Pre deti sú pripravené učebnice dopravnej výchovy, reflexné vesty, kľúčenky a prúžky. Pre seniorov je pripravená beseda, kde hlavnými témami budú ako sa nestať obeťou trestného činu a ich bezpečnosť v cestnej premávke. Všetky tieto aktivity sa nesú pod záštitou primátorky mesta Hurbanovo Mgr. Ildikó Basternák.

Fotogaléria


Zverejnené dňa: 15. marec 2018, 11:32 hod. | Web@Social Media Administrator