Projektová dokumentácia – Knižnica observatória v Hurbanove

Mesto Hurbanovo získalo v roku 2018 dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na projekt: Projektová dokumentácia – Knižnica observatória v Hurbanove. Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú obnovu a rekonštrukciu objektu „Knižnica observatória“.

Objekt knižnice observatória patrí k zvyškom vybavenia historicko – vedeckých budov, ktoré dal koncom 19. a začiatkom 20. stor. vybudovať Mikuláš Konkoly-Thege. Celková výška dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky predstavuje sumu 20 000 €. Výška spolufinancovania mestom Hurbanovo predstavuje čiastku 2 860 €.


Zverejnené dňa: 24. január 2019, 10:43 hod. | Web@Social Media Administrator