Oznámenie o dostupnosti Mestskej polície v Hurbanove

Mesto Hurbanovo oznamuje obyvateľom mesta, že oznámenia a podnety na Mestskú políciu v Hurbanove je možné podávať 24 hodín denne telefonicky, alebo osobne v sídle mestskej polície na Komárňanskej ulici č. 104, Hurbanovo, v budove mestského zdravotného strediska.

 

Telefonické oznámenia alebo podnety nahlasujte v prvom rade na novozriadenú tiesňovú linku 159, ktorá je občanom k dispozícii 24 hodín denne.

 

Ďalšie telefonické kontakty na príslušníkov Mestskej polície v Hurbanove sú nasledovné:

  • +421 (0)905 984 428 - zástupca náčelníka mestskej polície 
  • +421 (0)905 119 861 - službukonajúca hliadka

Ďalšie informácie získate na webovej stránke mesta: www.hurbanovo.sk/mestskapolicia


Zverejnené dňa: 25. november 2015, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator