Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov – oznam poslanca NR SR Ing. Martina Fecka

Poslanec NR SR Martin Fecko, člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.

Ing. Martin Fecko, poslanec NR SR
V Prešove, 11.11.2017


Zverejnené dňa: 30. november 2017, 14:15 hod. | Web@Social Media Administrator