Návrh VZN č.116 o príspevkoch v školstve – Dodatok č.1

Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Návrh VZN č.116 o príspevkoch v školstve – Dodatok č.1 [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 07. júla 2017, 10:29 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 7. júl 2017, 10:34 hod. | Web@Social Media Administrator