Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia | Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia “Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva” uzavretá podľa § 6 ods. 12, § 9aa zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh Zmluvy o poskytnutí FP [89kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 1. december 2022, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator