Návykové látky v našej spoločnosti

V súčasnej dobe je fakticky ohrozená každá rodina a každé dieťa , lebo návykové látky dostať na každom kroku, ekonomická  situácia nie je dobrá a práve toto využívajú rôzny predajcovia omamných látok. Účelom je naučiť deti užívať návykové látky a keď k tomu príde, je veľmi ťažké zbaviť ich tejto závislosti. Čím skôr  dieťa preruší kontakty s ľuďmi, s ktorými prišlo do styku s návykovou látkou alebo sa začne liečiť, tým je väčšia šanca, že sa zbaví závislosti. Veľa ľudí si nechce uvedomiť, že drogy tu sú a čím skôr si to uvedomíme, tým skôr proti tomu budeme vedieť bojovať. A aby sme vedeli tento boj úspešne prevádzať je potrebné vedieť rozpoznávať aspoň základné znaky prítomnosti návykových látok u osoby.

 

Preto je vo všeobecnosti dôležité si všímať :

  • Povahové zmeny : posun v osobnosti, náladové zmeny, problémy v škole, krádeže, klamstvá, neskoré príchody, zmeny v spánku, nízka sebadôvera, popieranie škodlivosti drogy, straty motivácia, strach, vzťahovačnosť, ľahkomyseľnosť , násilie voči iným, trávenie voľného času v uzavretých miestnostiach, nezáujem o dianie okolo, premenlivé nálady .
  • Zmeny činnosti a zvykov : absencie, zanedbávanie domácich povinností, opúšťanie dlhoročných priateľov, nadväzovanie nových priateľstiev, zmeny v stravovacích návykoch, nedbalosť v osobných veciach, náhle zmeny v obliekaní, časté náhle odchody z domu pod rôznymi zámienkami a pod.
  • Zmeny zovňajšku : tvár má ochabnutý výraz, červenú pokožku okolo nosa a úst, červené oči, rozšírené zreničky, sklenený pohľad, žalúdočné ťažkosti, neprítomný pohľad, ospalosť, únava, spomalené a nekoordinované pohyby, predĺžený reakčný čas, vzhľad ako po použití alkoholu, apatia, vyhasnutie záujmu o pohyb, nezreteľná reč, nepresné odpovede, nepresné odpovede, zajakavá reč, opakovanie sa v reči, zmenená konštrukcia reči, prehltávanie slov. Každá z návykových látok má svoj špecifický prejav. Je nesmierne dôležité pre ich  včasnú detekciu poznať aspoň základné príznaky jednotlivých najčastejšie sa vyskytujúcich návykových látok.
  • Alkohol : opitý výraz, spomalené a nekoordinované pohyby, neprítomný pohľad, ospalosť, únava, spomalené reakcie, agresívne alebo opačné správanie. Dieťa zapácha od alkoholu, zápach alkoholu prekrýva (žuvačkou, cesnakom), je cítiť ranný ranný zápach v miestnosti po alkohole.
  • Fetovanie prchavých látok : opitý výraz, pohľad do diaľky, pomalá reakcia po oslovení, len ťažko sa sním nadväzuje kontakt, má ťažkosti s koncentráciou a pri snahe prinútiť dieťa ku koncentrácii je možná i agresívna odpoveď, citové vychladnutie k ľuďom, ktorí predtým zastávali významné miesto v citovej sfére dieťaťa, sú možné časté zápaly horných dýchacích ciest a očných spojiviek. Neospravedlnené absencie v škole, na šatách rôzne vyblednuté miesta, škvrny od lepidla, gleja, vo vreckách zatvrdnuté fľaky od lepidla, vrecúška od igelitu, ktoré môžu ešte chemikáliami páchnuť, zapáchanie zvrškov a najmä vlasových častí tela.
  • Drogy (marihuana, hašiš, heroín, kokaín a iné ) : odbiehanie z domu, neschopnosť primeranej koncentrácie na problém, zanedbanie niektorých záujmov a činností, rozšírené zrenice, znížená svalová hmota, znížená výkonnosť, pokašlávanie, zmeny nálady, nezáujem o okolie, tupý alebo ospalý výraz, vodnaté alebo sklenené oči, zvýšená sekrécia z nosa, nápadné opakované zápaly spojiviek. Na rukách a nezriedka na predkoleniach, najmä okolo členkov nachádzame vpichy. Vo vreckách nachádzame drobné bobule (semienka) z kvetov marihuany, ojedinelé, ale neodôvodnené cigaretové papieriky, zápalky. Nachádzame taktiež zvyšky malých vrecúšok z igelitu, rôzne tobolky, špeciálne poskladané papieriky, zvyšky belavého prášku vo švíkoch vreciek, opasky, rôzne gumy, povrazy, striekačky, ihly, ohorené fľašové uzávery, ohorené lyžice, niekedy iba rôzne predmety, peniaze, cennosti.

Pokúsil som sa v skratke ozrejmiť zopár faktov ako aj zvláštností v chovaní detí, ktoré prišli do styku s omamnými látkami rôznych druhov. Je ich veľa a niektoré znaky tu popisované sú, možno si poviete úplne normálne súčasti dorastajúceho dieťaťa. Áno v podstate áno, ale treba si pospájať skutočnosti a viaceré činitele už môžu dotvárať celkový obraz, ktorý nám napovie a mi môžeme zaujať reálny postoj k danému problému. Chcel by som vás ale upozorniť na skutočnosť, že neodôvodnené podozrievanie môže mať za následok aj ochladnutie vzájomných citov medzi rodičom a dieťaťom, a práve preto si dovolím zdôrazniť skutočnosť, že svojmu dieťaťu treba veriť, ale nezaškodí niekedy si overiť možné sprievodné znaky, ale decentne.

 

 

Sme tu pre Vás!

 

Róbert Major
náčelník MsP

 

 

 

Celý článok k stiahnutiu: Návykové látky v našej spoločnosti [.pdf] 
Viac článkov na: www.hurbanovo.sk/mestska-policia


Zverejnené dňa: 17. júl 2015, 15:10 hod. | Web@Social Media Administrator