Multifunkčná športová plocha ZŠ Hurbanovo | Fond na podporu športu

msp-zs-hurbanovo-slider (res-773-263)


Mesto Hurbanovo vďaka podpore z Fondu na podporu športu a výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry realizovalo projekt s názvom “Multifunkčná športová plocha ZŠ Hurbanovo” (ďalej len MŠP).

Športovisko bolo vybudované v areáli Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Nám. Dr. M. Thege Konkolyho v Hurbanove. Ide o školu rodinného typu s vynikajúcou spoluprácou s rodičovskou verejnosťou. Hlavnou aktivitou projektu boli stavebné práce, súčasťou ktorých bola aj dodávka športového náradia pre športy bedminton, tenis, basketbal, futbal, volejbal, osvetlenie multifunkčnej plochy, mobiliár a oplotenie ihriska. Doplnkovými aktivitami boli vypracovanie podpornej a projektovej dokumentácie, nákup parkovných lavičiek s operadlom a výkon stavebného dozoru investora.

Nová MŠP poskytuje priestor pre výučbu v oblasti športu, realizáciu športových aktivít žiakov miestnych ZŠ a organizáciu rôznych športových a kultúrnych podujatí zo strany športových organizácií a širokej verejnosti formou bezodplatného užívania vo vyhradených hodinách.


Názov projektu: Multifunkčná športová plocha ZŠ Hurbanovo
Prijímateľ: Mesto Hurbanovo
Sídlo prijímateľa: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo 1
Miesto realizácie projektu:
Základná škola Hurbanovo, Nám Dr. M. Thege Konkolyho 2, Hurbanovo
Poskytovateľ: Fond na podporu športu
Zmluva: Zmluva o príspevku č. Z-2022/002-146
Zmluva (zverejnenie): https://www.crz.gov.sk/zmluva/8314770/
Výška príspevku: 71 270,25 Eur
Výška spolufinancovania: 30 550,00 Eur
Celkové oprávnené výdavky: 101 820,25 Eur
Výdavky celkom: 107 983,14 Eur

Projekt bol podporený z verejných zdrojov prostredníctvom príspevku na projekt podpory športu z Fondu na podporu športu.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

.


Zverejnené dňa: 9. máj 2024, 15:29 hod. | Web@Social Media Administrator