Oblastná konferencia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov /SZPB/ sa tentokrát konala v Hurbanove

szpb-poster

/Hurbanovo, 1. marec 2019/ V Dome kultúry v Hurbanove sa konala oblastná konferencia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov /SZPB/. Pozvanie na konferenciu prijali aj významní hostia: podpredseda ÚNSK Ing. Igor Éder, primátor mesta Hurbanovo Mgr. Peter Závodský, generálmajor Ing. Peter Vojtek, tajomník ústrednej rady SZPB Doc. PhDr. Viliam Longauer, CSc., predsedovia okolitých oblastných organizácií SZPB ako aj ďalší účastníci konferencie.

Po úvodnej básni sa ujal slova predseda oblastného výboru SZPB Jozef Marunič. Poďakoval mestu Hurbanovo za aktívnu spoluprácu a podporu činnosti organizácie nielen pri zabezpečení kancelárie, ale aj pri organizácii dnešnej konferencie. Vo svojej správe zhodnotil činnosť oblastnej organizácie, v ktorej často rezonovali slová ako stará členská základňa, málo financií, zatraktívnenie práce. Priemerný vek členov tejto organizácie je 69 rokov. Členská základňa zahŕňa 274 členov z okresov Komárno, Nové Zámky, ako aj z miest Hurbanovo a Štúrovo. Sídlo oblastného výboru je práve v Hurbanove, v nových priestoroch na Nám. Dr. M. Thege Konkolyho.

V pláne práce na tento kalendárny rok výbor stanovil základné úlohy a ciele:

  1. Omladzovať členskú základňu
  2. Aktívne spolupracovať so ZŠ a SŠ, zapojiť ich do súťaže Medzníky 2.svet.vojny
  3. Starostlivosť o veteránov a imobilných členov
  4. Spolupracovať s médiami a zviditeľňovať svoju činnosť
  5. Účasť na oslavách 74. výročia oslobodenia a 75. výročia SNP
  6. Propagovať zväzové noviny Bojovník a Ročenka

Súčasťou konferencie bolo aj oceňovanie a udeľovanie vyznamenaní:

Jozef Marunič, Peter Hlavatý a Helena Ražná obdržali medailu M. R. Štefánika II. st. za aktívnu prácu vo zväze, folklórny súbor Nádej Komjatice čestné uznanie za pravidelné zabezpečovanie kultúrnych vystúpení na rôznych podujatiach a oslavách. V diskusii viacerí účastníci konferencie taktiež poukazovali na potrebu omladzovania, zatraktívnenia práce, hľadania finančných možností.

Oblastný výbor v spolupráci s mestom Hurbanovo a generálmajorom Vojtekom pripravuje na 9. mája oslavy oslobodenia, kde žiaci miestnych škôl si budú môcť prezrieť vojenskú techniku. Konferencia končila voľbami predsedu oblastného výboru SZPB. Vo funkcii potvrdili staronového predsedu Jozefa Maruniča. Všetkým členom SZPB prajeme pevné zdravie a ešte veľa spoločne trávených chvíľ nielen pri spomienkach, ale aj pri rôznych oslavách, podujatiach a stretnutiach s mladou generáciou.

Fotogaléria


Zverejnené dňa: 1. apríl 2019, 9:57 hod. | Web@Social Media Administrator