Obmedzenia na miestnych komunikáciách a chodníkoch v lokalitách ulíc Športová, Výskumnícka, Západná a Rybárska

Oznamujeme obyvateľom mesta, že od mája 2019 bude Západoslovenská distribučná a.s. realizovať stavbu
„NN a VN – ukladanie podzemného elektrického kábla a výstavba trafostanice“ v lokalite Bakker.

Stavba sa dotkne ulíc Športová, Výskumnícka, Západná a Rybárska.

Z uvedeného dôvodu budú čiastočné obmedzenia na daných miestnych komunikáciách a chodníkoch.

Prosíme obyvateľov o zvýšenú pozornosť.

Za pochopenie ďakujeme.


Zverejnené dňa: 3. máj 2019, 10:22 hod. | Web@Social Media Administrator