Odpočet vodomerov | MSVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.

Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo oznamujú svojim odberateľom, že sa nebude vykonávať fyzický odpočet vodomerov pri rodinných domoch. Odberatelia majú možnosť nahlásiť stav meradla e-mailom na adresu: info@msvakhurbanovo.sk, alebo telefonicky na číslo +421 (0)905 400 412 najneskôr do 04. októbra 2022. Nahlásiť stav meradla nie je nevyhnutné.

Pre odberné miesta kde nebude nahlásený odčítaný stav, bude fakturovaná priemerná spotreba. Prosíme Vás, ak je to možné, stav meradla nám oznamujte prednostne na e-mail, alebo formou SMS. Uvádzajte meno a priezvisko odberateľa, adresu a stav meradla.

FB_banner_COVID19_odpocet vodomerov_565px

Veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu


Zverejnené dňa: 27. september 2022, 11:28 hod. | Web@Social Media Administrator