Okresný úrad Nitra – Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Mesto Hurbanovo v nadväznosti na § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“. Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Hurbanove v kancelárii č. 14.


Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Záverečné_stanovisko – Plan rozvoja ver.vodovodov a kan.NSK_2021-2027 [5,60 MB, .PDF]


Zverejnené dňa: 15. marec 2023, 10:45 hod. | Web@Social Media Administrator