Októbrová kvapka krvi | 4. október 2023

773x263_oktobrova_kvapka_krvi_2023_v2

Vaša kvapka krvi môže zachrániť životy, preto ak môžete, zúčastnite sa Kvapky krvi, ktorú organizuje Slovenský červený kríž, miestny spolok Hurbanovo.


MIESTO: Dom kultúry Hurbanovo

MIESTO: Dom kultúry Hurbanovo

DÁTUM: 04. október 2023

ČAS: 07:30


Plagát (SK) – Októbrová kvapka krvi:

oktobrova kvapka krvi


Plagát (HU) – Októberi- Vércsepp:

oktobrova kvapka krvi_ HU


Zverejnené dňa: 6. september 2023, 14:00 hod. | Web@Social Media Administrator