Opatrenie ÚVZSR pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v tzv. „bezpečnom“ zozname

COVID-19 návrat do SR - 20 Jun 2020 - 565px

V zmysle opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR upozorňujeme občanov, že pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v tzv. „bezpečnom“ zozname musia osoby predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 96 hodín, príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky pri príchode z Ukrajiny, a v prípade ostatných krajín príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR.

Tieto osoby ostanú v domácej izolácii spolu s osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Najskôr na piaty deň osoba, ktorá prišla zo zahraničia, absolvuje test na ochorenie COVID-19. Druhé vyšetrenie, potvrdzujúce negatívny výsledok, po nahlásení na príslušný RÚVZ bezprostredne po príchode na Slovensko, je bezplatné. Termín vyšetrenia určí príslušný RÚVZ. Ak bude výsledok negatívny, domáca izolácia sa skončí.

Zároveň všetky osoby, ktoré od 20. júna od 6:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky ÚVZ SR nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a svojmu ošetrujúcemu lekárovi.

Upozorňujeme, že nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.


Zverejnené dňa: 24. jún 2020, 16:33 hod. | Web@Social Media Administrator