Oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia

web verejne osvetlenie

MsVaK Hurbanovo oznamujeme obyvateľom mesta, že dňom 12.4. 2021 sa zahájila oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Novozámocká, Komárňanská a v mestskej časti Zelený Háj.

Prosíme obyvateľov o zvýšenú pozornosť a opatrnosť, ako aj o dodržiavanie vyznačených obmedzení súvisiacich s realizáciou rekonštrukčných prác.


Zverejnené dňa: 15. apríl 2021, 12:59 hod. | Web@Social Media Administrator