Osvetlenie náučného chodníka solárnymi svetlami | TU SME DOMA 2022

tsd-partnery


Mesto Hurbanovo s finančnou podporou spoločnosti Heineken Slovensko a.s. v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou prostredníctvom grantovému programu „TU SME DOMA 2022. Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte“ zrealizovalo v závere roku 2022 projekt s názvom Osvetlenie náučného chodníka solárnymi svetlami.


Cieľom projektu bolo podporiť športové a náučné aktivity pre verejnosť, zvýšiť atraktivitu prostredia, eliminovať úrazy a zároveň psychologicky pôsobiť na pocit bezpečia občanov mesta.

Po realizácii geodetických a výkopových prác bolo na vytýčených bodoch osadených 41 LED svietidiel so zabudovaným solárnym panelom a nabíjateľnou batériou, umiestnených na oceľové pozinkované stožiare, samostatne ukotvené v zemi. Svietidlá za zníženej viditeľnosti svietia v šetriacom móde a reagujú na pohyb po chodníku rozsvietením do 100% svojej svietivosti. Celková dĺžka osvetleného chodníka je 1157 metrov, čo predstavuje 3539 m2. Popri chodníku sme osadili informačnú tabuľu, kde si občania môžu prečítať o mykologických zaujímavostiach z okolia Hurbanova. V rámci realizácie projektu boli zapojení aj dobrovoľníci, ktorí sa podieľali na úprave okolia a pomáhali pri jeho revitalizácii. Mesto Hurbanovo z vlastných zdrojov zabezpečilo geodetické a kartografické práce, nákup okrasných stromčekov a ich výsadbu, osadilo bezpečnostné a informačnú tabuľu o mykologických zaujímavostiach okolia Hurbanova.

tma

Celkové náklady na realizáciu projektu: 17.270,26 Eur
Z toho nenávratný grant: 15 000,00 Eur

Viac informácií o programe Tu Sme Doma nájdete na: https://nkn.sk


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 5. január 2023, 14:09 hod. | Web@Social Media Administrator