Otvorenie ľadovej plochy v Hurbanove od 24.02.2023

773x263_otvorenie_ľadovej_plochy


Milí obyvatelia mesta Hurbanovo,

s radosťou vás informujeme, že kolaudačné konanie na Multifunkčnú športovú plochu bolo úspešne ukončené a spúšťame využívanie ľadovej plochy pre verejnosť a to už zajtrajším dňom 24.2.2023 (piatok).


Verejné korčuľovanie bude pre verejnosť v nasledovných dňoch a časoch:

Pondelok – Sobota: 15:00 – 20:00

Nedeľa: 09:00 – 12:00 a 15:00 – 20:00


Korčuľovanie bude zatiaľ bezplatné vďaka spoločnosti Heineken Slovensko a.s.


Z dôvodu zaistenia bezpečnosti návštevníkov Multifunkčnej športovej plochy všetkých prosíme, aby dodržiavali všetky bezpečnostné pokyny a boli k sebe ohľaduplní. Upozorňujeme najmä na nasledovné bezpečnostné upozornenia a pokyny v zmysle prevádzkového poriadku:

 • Korčuľovanie je na vlastnú zodpovednosť návštevníka.
 • Vstup na ľadovú plochu je povolený iba v obutých korčuliach a s rukavicami.
 • Bez korčúľ smie na ľadovú plochu vstúpiť iba osoba vykonávajúca sprievod dieťaťa do 6 rokov veku.
 • Vstup deťom mladším ako 6 rokov do priestorov je povolený len v sprievode dospelej osoby.
 • Deti mladšie ako 7 rokov sú pri korčuľovaní povinné používať prilbu.
 • Je zakázané korčuľovať v skupinách v protismere, neprimerane rýchlo a tým ohrozovať ostatných korčuľujúcich. Počas verejného korčuľovania je zákaz používania hokejky, puku a iných predmetov, ktoré by mohli ostatným spôsobiť zranenie.
 • Na ľadovej ploche je zakázaná konzumácia jedál a nápojov.
 • Vstup na ľadovú plochu a z ľadovej plochy je povolený len určenými vchodmi v mantineli.
 • Preliezanie ohradenia, mantinelov a sedenie na mantineloch je zakázané.
 • Prezúvanie bude zabezpečené priamo pri Multifunkčnej športovej ploche, kde v súčasnosti nemáme zabezpečené odkladanie vecí do úschovy a preto všetkých prosíme o zabezpečenie si svojich osobných vecí samostatne.
 • Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa, usporiadateľskej služby na ľade a ostatných pracovníkov
 • Zároveň vás prosíme o dodržiavanie maximálnej povolenej kapacity ľadovej plochy.
 • Návštevníci – účastníci verejného korčuľovania sú povinní dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy z hľadiska prevádzky zariadenia, bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej a civilnej ochrany, hygieny, plán civilnej ochrany – evakuačný plán a prevádzkový poriadok.

O bližších informáciách, ako aj o prípadných zmenách určených časov vás budeme priebežne informovať na FB a webovej stránke mesta Hurbanovo.

Ďakujeme za zhovievavosť.


Zverejnené dňa: 23. február 2023, 13:53 hod. | Web@Social Media Administrator