Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe rodinného domu s pozemkami – Podzáhradná 1232/115, Hurbanovo

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo zverejňuje v zmysle §11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v z.n.p. oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe rodinného domu s pozemkami – Podzáhradná 1232/115 v Hurbanove.

Oznámenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe [5,2MB, .PDF]


Zverejnené dňa: 13. november 2019, 13:17 hod. | Web@Social Media Administrator