Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú doporučenú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove, na správnom oddelení.


Dokumenty na stiahnutie:

“>Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – Értésítés ajánlott küldemény letétéről [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 07. marca 2017, 14:51 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 10. marec 2017, 7:30 hod. | Web@Social Media Administrator