Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú doporučenú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove, na správnom oddelení:

 


Zverejnené na webových stránkach mesta Hurbanovo 20. novembra 2015

 


Zverejnené dňa: 20. november 2015, 14:11 hod. | Web@Social Media Administrator