Oznámenie pre verejnosť | O civilnej ochrane obyvateľstva | 16. máj 2023

Zverejnené informácie sú v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa žiadne obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti a ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva je možné získať na Mestskom úrade Hurbanovo, Komárňanská 91, alebo na tel. č. 035/3700222 a na internetovej stránke mesta Hurbanovo – Úradná tabuľa – Požiarna a civilná ochrana www.okrobukn.wbl.sk.


Celé znenie

 


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie pre verejnosť | O civilnej ochrane obyvateľstva | 16. máj 2023[340kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. máj 2023, 8:36 hod. | Web@Social Media Administrator