Pes a ako s ním zaobchádzať

Vážení spoluobčania,

 

snažím sa oboznamovať Vás s rôznymi situáciami, ktoré sa môžu vyskytnúť v bežnom živote a v konečnom dôsledku môžu spôsobiť aj traumu na celý život. Môže to byť násilie vykonané v rôznych formách ako napr. bitka, násilie vykonané na ženách, deťoch a neposlednom rade aj napadnutie psom.

 

Vôbec nie je zvláštne , keď z úst  detí zaznie veta …“oci, mami kúpte mi psíka“…, všetko je v poriadku, je to normálne , že deti chcú mať svojho maznáčika. Problém nastáva vtedy, keď už maznáčik začína ísť na „nervy“, lebo s ním treba chodiť von, venčiť a práve vtedy, keď ma kamarát volal na futbal, alebo niečo podobne. Veľa krát sa práve vtedy dostáva veľa psov na ulicu a stávajú sa z nich „túlavé psy“ , ktoré už môžu ohroziť jednak človeka (dieťa) alebo aj iného psa. A práve toto je dôvod, keď by si každý mal dôkladne zvážiť či toho psíka kúpiť alebo nie.

 

Čo robiť ak pes útočí …V poslednej dobe veľmi často skloňovaná téma „bojové psy“ výrazne podporila strach ľudí zo psov. Vďaka nezdravému správaniu niektorých majiteľov tzv. bojových plemien máme obavy   už len pri letmom pohľade na väčšieho alebo štekajúceho psa. Často sa objavujú informácie ako nes neodôvodnene napadol iného psa alebo človeka. Treba si uvedomiť, že pes útočí, keď cíti ohrozenie a pred útokom nám vysiela upozornenie. To však väčšinou nezaregistrujeme a preto sa nám zdá, že pes zaútočil bezdôvodne (aj to sa stáva, ale len v ojedinelých prípadoch).

 

Náš strach je prvý signál, bojazlivý pohľad priamo do očí dáva psovi signál č. 2. a následne podvedomými reakciami nechtiac psa provokujeme stále viac a viac. Dôležité je snažiť sa útoku  vyhnúť.

 

Pohryznutie psom má najväčší podiel na všetkých úrazoch spôsobených človeku zvieraťom. V štúdii, ktorú robil Štátny zdravotný ústav na vybraných školách, takmer 40% žiakov uviedlo, že ich už niekedy pohryzol pes. Často sa pritom jednalo o vlastného alebo známeho psa. Štvrtina zo zranených potrebovala lekárske ošetrenie.

Pre dieťa môžu byť následky pohryznutia malým psom porovnateľné s pohryzením dospelého človeka veľkým psom. Pohryznutie môže viesť k nebezpečným infekciám, ako sú besnota alebo tetanus, k deformáciám pohybového aparátu, k závažným kozmetickým defektom, poškodeniu vnútorných orgánov a až k smrti.

 

Ako predísť útoku psom:

 • Snažiť sa zachovať pokoj a podľa správania psa predísť jeho útoku
 • Pred psom neutekajte a nerobte rýchle pohyby, pomaly od neho odstúpte
 • Nepozerajte sa psovi priamo do očí, skloňte hlavu
 • Hovorte naňho miernym  ukľudňujúcim hlasom a pozorujte jeho reakciu
 • Ak príde k vám, nechajte sa oňuchať, ale na psa nesiahajte
 • Potom psa nechajte v pokoji odísť

Keď pes zaútočí:

 • Natočte sa ku psovi bokom a chrbtom
 • Prikrčte sa a ohnite chrbát
 • Ruky pritlačte k telu a schovajte do lona
 • Schovajte čo najviac krk pokrčením ramien
 • Ak vás zrazí pes na zem stočte sa do klbka
 • Chráňte si pažami hlavu
 • Nehýbte sa a zostaňte v pokoji
 • Počkajte kým bude pes dostatočne od vás ďaleko a nebude o vás javiť záujem ,až potom vstaňte

Ako postupovať pri poranení psom:

 • Zabezpečiť zranenému prvú pomoc (zranenie ohrozujúce život)
 • Ošetrenie rany dezinfekčným prípravkom alebo vymytím rany mydlovou vodou
 • Zistiť čí je pes a čí je očkovaný
 • Ísť okamžite k lekárovi aj s malým poranením, hrozí nákaza besnotou
 • Ak je možné vziať k lekárovi očkovací preukaz psa
 • Majiteľ psa je zo zákona povinný nechať psa vyšetriť veterinárom
 • V prípade neochoty majiteľa psa spolupracovať, je potrebné privolať políciu
 • U psa bez známeho majiteľa, informujte o vzniknutej situácii políciu a veterinárnu správu

Rady pre rodičov: 

 • Nenechávajte svoje dieťa so psom samotné
 • Dávajte pozor akým spôsobom sa vaše dieťa so psom hrá
 • Naučte vaše deti, ako sa majú ku psom správať
 • Upozorniť deti na to čo striktne nesmú psovi robiť (siahať do žrádla, ubližovať im, budiť ho)
 • Vysvetlite dieťaťu, že pes je člen rodiny, že nie je hračka
 • Ak je pes agresívny a prestanete ho zvládať, vyhľadajte odbornú pomoc
 • Dobre si premyslite akú rasu zvolíte ako maznáčika pre vaše deti

Cudzie psy:

 • Naučte vaše deti ako sa majú ku psom správať
 • Ako sa vyhnúť napadnutiu psom
 • Vysvetliť, že bez povolenia majiteľa sa nesmie pes hladkať
 • Pes sa musí s dieťaťom najprv zoznámiť – oňuchať
 • Ak pes prejavuje voči vášmu dieťaťu nevraživosť, kontakt prerušte a od psa sa vzdiaľte
 • Nenechajte svoje dieťa so psom samotné
 • Rešpektujte strach dieťaťa pred psom, pes strach cíti a môže nepredvídateľne zareagovať
 • Dieťa nesmie pred cudzím psom utekať a kričať
 • Vždy buďte veľmi opatrní

Záverom by som chcel ešte dodať, že do budúcnosti uvažujeme o spolupráci s ostatnými obecnými ako aj mestskými políciami, samozrejme ktoré budú chcieť spolupracovať . Táto spolupráca bude zameraná hlavne na prevenciu vo všetkých oblastiach, kynologické poradenstvo nevynímajúc. Pevne veríme, že práve osveta v týchto oblastiach zníži riziko možných zranení spôsobených práve psami.

 

Sme tu pre Vás!

 

Róbert Major
náčelník MsP

 

Celý článok k stiahnutiu: Pes a ako s ním zaobchádzať [.pdf]
Viac článkov na: www.hurbanovo.sk/mestska-policia


Zverejnené dňa: 17. júl 2015, 15:22 hod. | Web@Social Media Administrator