Určenie platu RNDr. Márie Hamranovej, zástupkyni primátora mesta Hurbanovo s účinnosťou od 1.2.2019


Zverejnené dňa: 11. február 2019, 13:09 hod. | Web@Social Media Administrator