Posvätenie hlavného oltára svätej Anny v Hurbanove-Bohatej | 24. máj 2024 | report

773x263_posvätenie_hlavného_oltára_svätej_anny


V Hurbanove – Bohatej sa 24. mája 2024 uskutočnilo požehnanie reštaurovaného hlavného oltára rímskokatolíckeho filiálneho kostola sv. Anny. Slávnostnú sv. omšu celebroval a požehnanie vykonal Mons. Róbert Kiss kanonik, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy.


Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Obnovenú svätyňu nech naplní spev a chvála veriaceho ľudu, v bohatskom kostole nech nájdu miesto nové generácie farníkov, a túto pamiatku barokovej doby nech objavia v budúcnosti aj turisti a návštevníci Podunajska a hurbanovského regiónu.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 19. jún 2024, 11:49 hod. | Web@Social Media Administrator