Poverenie primátorky mesta Hurbanovo zastupovaním Annou Žigovou v oblasti koordinácie problematiky nájomných bytov vo vlastníctve mesta

Primátorka Mesta Hurbanovo Mgr. Ildikó Basternák v zmysle ods. 3 § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje s účinnosťou od 6.9.2017 Annu Žigovú – zástupkyňu primátorky mesta Hurbanovo, trvalým bydliskom Súdna 38, Hurbanovo, zastupovaním primátorky Mesta Hurbanovo v nasledovnom rozsahu:

Poverenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Poverenie zo dňa 06.09.2017 [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. november 2017, 8:03 hod. | Web@Social Media Administrator