Pozvánka na 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 21. máj 2020

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

21. mája 2020 (t.j. štvrtok) so začiatkom o 16:00 hod.

vo veľkej sále Kultúrneho domu Hurbanovo.

POZVÁNKA:

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 14. zasadnutie MZ v Hurbanove 21. máj 2020 – SK[66kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 14. máj 2020, 16:31 hod. | Web@Social Media Administrator