Pozvánka na 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 29. február 2024

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

29. február 2024 (t.j. štvrtok) so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry Hurbanovo.


POZVÁNKA:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 15. zasadnutie MZ v Hurbanove, 29. február 2024 – SK[113kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 22. február 2024, 8:52 hod. | Web@Social Media Administrator