Pozvánka na 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove – 2. časť | 27. apríla 2017

18. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Hurbanove bolo dňa 25.04.2017 uznesením č.358/2017 MZ prerušené. Zasadnutie mestského zastupiteľstva bude pokračovať 

27. apríla 2017 (štvrtok) od 17:00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hurbanove.

 

Návrh programu rokovania:

  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
  2. Projekt „Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hurbanove“
  3. Projekt „Stavebné úpravy Zariadenie sociálnych služieb SMARAGD“
  4. Záver

Mgr. Ildikó Basternáková
primátorka mesta Hurbanovo


Posledná aktualizácia: 27. apríla 2017, 11:59 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 27. apríl 2017, 11:00 hod. | Web@Social Media Administrator