Pozvánka na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 24. Jún 2021

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

24. júna 2021 (t.j. štvrtok) so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry Hurbanovo.

POZVÁNKA:

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 28. zasadnutie MZ v Hurbanove, 24. Jún 2021 – SK[66kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. jún 2021, 13:38 hod. | Web@Social Media Administrator