Pozvánka na 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 14. December 2021

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

14. decembra 2021 (t.j. utorok) so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry Hurbanovo.

POZVÁNKA:

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 34. zasadnutie MZ v Hurbanove, 14. Dec 2021 – SK[71kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. december 2021, 13:45 hod. | Web@Social Media Administrator